Publikacje  
Michel Husson

2015
Kapitał kontratakuje. Dlaczego należy zablokować TTIP Le Monde Diplomatique - edycja polska, 2015 

2011
Neoliberalne dogmaty wracają Le Monde Diplomatique - edycja polska, 2011 
Dokąd dziś zmierza kapitalizm ? Przedmowa do Kapitalizm bez znieczulenia, 2011

2008
Koniec pracy i powszechny dochód? Le Monde diplomatique Listopad (Novembre) 2006 
Gdy pracodawcy grożą delokalizacjami  Trybuna Robotnicza n°77, 2008
Zyski w górę, płace w dół! Trybuna Robotnicza, 10 styczeń 2008
Gdy pracodawcy grożą delokalizacjami  Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej, Warszawa

2007
Ofensywa kapitalistów na froncie emerytalnym  Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej, Warszawa
Czy jest nas za dużo?  Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej, Warszawa, 2007
Za kulisami Eurolandii  Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej, Warszawa, 2007

2006
Niezrównoważona globalizacja Rewolucja nr 4, 2006
Koniec pracy i powszechny dochód? Le Monde diplomatique Edycja polska, Listopad (Novembre) 2006 

2005
„Nowa gospodarka” na polu minowym  Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej, Warszawa
Gospodarka wirtualna i realna  Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej, Warszawa
„Nowa gospodarka” - ciągle kapitalistyczna!  Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej, Warszawa
The Deepening Crisis of the European Union: The Case for Radical Change
W. Dymarski, M. Frangakis, J. Leaman (eds),
Poznań University of Economics Press, 2014
The Political Economy of the ‘Euro System’
Kapitalizm bez znieczulenia
Książka i Prasa 2011
Przełożył: Zbigniew Marcin Kowalewski
Przedmowa: Dokąd dziś zmierza kapitalizm?